Metodika výpočtu

Významná část výborů si plní své povinnosti osoby určené pro správu domu a pozemku zodpovědně, alespoň co se týče povinnosti přihlásit nároky SVJ do úpadkového řízení vlastníka. Rovněž zde ale existuje nezanedbatelná skupina tisíců výborů, které své povinnosti neplní řádně a nároky nepřihlašuje a tím způsobuje nevratné finanční škody ostatním, slušným a povinností si řádně plnících vlastníkům.
Pro určení průměrné škody bylo vybráno 200 náhodných případů, kdy se výbory k nárokům do insolvenčního řízení přihlásily a splnily si tak své povinnosti řádného hospodáře. Z těchto případů byla následně vypočtena průměrná výška nároku, která činí 30 542,- Kč. Průměrný nárok neslouží a nemá sloužit jako žalobní podklad pro určení škody pro jednotlivý případ konkrétního SVJ. Průměrný nárok má pomoci dopočítat se celkové škody, která byla nečinností nefunkčních výborů způsobena v celé ČR.

Údaje na této stránce pocházejí ze zpřístupněných dat Insolvenčního rejstříku a Veřejného rejstříku a Sbírky listin Ministerstva spravedlnosti České republiky. SeznamSVJ.cz. Všechna práva vyhrazena. Podmínky šíření dat.